Ny virksomhed lover dig 8-10% i rente for at udlåne dine penge til solide danske ejendomsprojekter

Jeg synes ejendomsinvestering er fantastisk.

Du investerer i et aktiv, der har en underliggende værdi, og som genererer et fast cash-flow hver eneste måned. Værdistigninger kan komme og gå, men huslejen bliver betalt, og derfor er der en høj grad af sikkerhed i mine egne investeringer i Korsør og omegn.

Men der er én stor ulempe ved mine investeringer: Tidshorisonten!

Jo længere tid, jeg holder mine investeringer, des bedre en forretning er det. Til gengæld er det ikke muligt at investere pengene i bare 12 eller 24 måneder, for transaktionsomkostningerne ved køb og salg af bolig i Danmark (ejendomsmægler, tinglysning m.v.) er så høje, at jeg vil tabe penge på det.

Derfor blev jeg også nysgerrig, da jeg så den nystartede virksomhed FundBricks.com – startet af Thomas Rolin, Anders Holm-Jensen,Thor Mønsted og Thomas Sonne-Schmidt – tilbyde et alternativ.

Hos FundBricks.com kan du investere fra 10.000 kr. i danske ejendomsprojekter. Men du er ikke medinvestor i 10 år, i tykt og tyndt. I stedet for udlåner du faktisk dine penge til de enkelte projektselskaber. Og du står til at få din investering tilbage efter 12-15 måneder med 8-10% i afkast.

Og det er jo 8-10% mere end du vil få ved at stille dem i banken lige nu med minus-renteklimaet!

Jeg har derfor stillet herrerne bag FundBricks.com nogle spørgsmål til konceptet:

Hvordan opstod idéen til Fundbricks?

Ideen til FundBricks.com opstod oprindeligt via snakke mellem Thomas Rolin og Thor om at kombinere deres erfaringer fra henholdsvis ejendomsbranchen og erfaringer fra crowd-investering og gøre det nemt for ikke professionelle at investere i fast ejendom.

Dette krydret med inspiration fra hvordan lignende koncepter har succes i andre lande. Med Anders og Thomas ombord, som henholdsvis tech og legal, var teamet komplet.

Overskudsgraden i Søllerød er angivet til 31 %. Hvad betyder det i praksis?

Hvis du kigger under økonomi på Sorø-projektet, kan du se at de samlede omkostninger for udvikler er ca. 10,3 mio. og at salgsprisen, vurderet af EDC og Nordicals, er 15 mio.

Udviklers netto-provenu udgør 4,7 mio. svarende til 31% ift. de 15 mio. I praksis betyder det at ejendommens værdi skal falde 4,7 mio. / 31% før at det begynder at have betydning for ejendomsprojektets evne til at tilbagebetale sine investorerne.

Og da boligmarkedet aldrig er faldet så meget indenfor en periode på 12-15 mdr., er dette en meget stor sikkerhed for investorerne.

Hvordan kan I love 8 % i rente på noget, der ikke er bygget endnu – hvad afhænger renten mere præcist af?

Lidt samme svar som ovenstående; I forbindelse med vores due diligence og vurdering af projektets profitabilitet er der også indregnet renter til bank og rente til crowdinvestorerne, og det er på baggrund af den samlede profitabilitet, at hele projektet bliver godkendt/screenet på.

Kun hvis ejendomsprojektet er solidt nok til at kunne tilbagebetale renter til bank/crowdinestorerne, og i øvrigt have minimum 20% yderligere overdækning, godkender vi projektet. Renten er fast og ikke variabel.

Ift. fastsættelse af projektets profitabilitet skal ejendommens salgsværdi vurderes af to lokale og uvildige ejendomsmæglere – og dette ud fra en her-og-nu pris og ikke en “optimistisk” mæglervurdering.

Byggestyringen har vi uddelegeret til professionelle og erfarne fagfolk, som verificerer at ejendomsprojektet bliver udført fagmæssigt korrekt og til tiden. Det er også den byggesagkyndige som alene kan godkende del-udbetalinger fra deponeringskontoen. Hverken FundBricks.com eller ejendomsudvikleren har mulighed for selv at hive penge ud.

Hvorfor giver det mening at låne penge ud til et ejendomsprojekt fremfor at investere i det, som man “normalt” ville?

Konceptet hos FundBricks.com er at udbyde investering i korte udlån til solide danske ejendomsprojekter og til en attraktiv rente på 8-10%.

Vores koncept/investeringsprodukt er ikke direkte eksponeret over for udviklingen i boligmarkedet og er til en vis grad konjuktur-neutral, da vi kun godkender ejendomsprojekter med en +20% overskudsgrad.

I typiske “ejendomsinvesteringer” er investorernes penge låst i flere år og det budgetterede afkast er typisk beregnet på baggrund af en forventning om en 1-2 procents prisudvikling pr. år i ejendomsmarkedet.

Dette er ikke tilfældet hos os, og selvom at ejendomsmarkedet skulle falde 10% indenfor ét år, så får vores investorer stadig deres fulde afkast. Vores investeringsprodukt er simple udlån over 12-15 mdr. til 8-10% i årligt afkast.

Dette giver rigtig god mening for investorerne, da de bl.a.

  1. har en høj sikkerhed for at få deres investering/udlån retur,
  2. hurtigt får deres investering tilbagebetalt med en høj rente og
  3. har mulighed for at gen-investere penge hurtigt og dermed få glæde af renters-rente effekt.